ÚTERNÍ DOBRÝ KAFE S JIRKOU (15.2.2022)

PATŘÍ BĚŽECKÁ ABECEDA NA TRÉNINK FOTBALISTŮ?

Milí příznivci TEMPO MAKERS 🙂

Na podobnou otázku narážím velmi často. Možná je to díky slůvku „běžecká“, neboť mnozí mají abecedu zafixovánu ve spojení s běháním jako samotném sportovním odvětví. Copak se ale při fotbale neběhá? Nebo při tenise, volejbale, basketu, házené či jiných sportech? Právě běh je tou hlavní pohybovou složkou, aby se tento sport mohl vůbec provozovat. Ignorovat toto skvělé běžecké cvičení je na pováženou.

Absolvoval jsem několik trenérských kurzů týkajících se nejen běhu, ale i fotbalu a jiných sportů a vždy nám bylo přímo vtloukáno do hlavy, abychom jednou či dvakrát týdně zařadili do tréninku právě běžeckou abecedu. Mnohokrát jsem zde i na trénincích vysvětloval, jak toto cvičení pomáhá zlepšovat běžecký styl. Právě díky tomu, že při kolektivních sportech dochází i k nestylovým pohybům, je povinností každého trenéra, tuto abecedu (jak prozaický název) zařazovat co nejčastěji. Deset minut na procvičení šesti základních cviků nikoho moc neunaví. Naopak, je to dobrá nástavba klasické rozcvičky.

Nabízí se další zajímavá otázka, tentokráte z opačné strany spektra. Je vhodné pro běžce trénink na běžeckém žebříku, s využitím nízkých překážek či jiných pomůcek, když vlastně na samotném závodě jen běží a nemusí nic jiného dělat? Opět budu tvrdit, že má a velký. Právě krátká intenzivní cvičení, kdy dochází k rozvoji dynamiky, výbušnosti, koordinace, síly a rychlosti, patří do tréninkového plánu každého běžce, který chce navíc rozvíjet tělo komplexně. Tuto praxi již vykonávám několik let a nemám dojem, že by účastníci mých tréninků nějak zaostávali za ostatními běžci. Naopak právě touto rozmanitostí v tréninku se jejich výkonnost zlepšuje.

Jak všeobecně definovat sport? Pohybová aktivita s určitými pravidly, vykonávaná pro potěšení či za účelem udržení, resp. posílení kondice, zdroj tělesné a duševní rovnováhy (wikislovník). Všechna sportovní odvětví mají nespočet společných prvků. Proto i mnoho tréninkových metod se prolíná, což je právě na tom to krásné. Samozřejmě, že každý sport má svá specifika, které zdokonalujeme speciálními cviky, ale na obrovské procento dovedností lze použít stejná cvičení pro běh, fotbal, házenou, hokej a jiné sporty. Mohu to jen a jen doporučit. Nepohrdejte něčím, o čem jste tvrdohlavě přesvědčeni, že patří jinému sportu. Není to rozhodně pravda. Zjistíte, že takový trénink vás velmi obohatí a zlepší fyzické schopnosti, tudíž logicky i výkonnost.

Rozhodně jsem tím neobjevil nic převratného, ale snažím se o tom mluvit a vyvrátit mýtus, že běžecká abeceda je výhradně pro běžce a cvičení na běžeckém žebříku zase výsadou tréninku kolektivních sportů. Není a nikdy nebude. Trénink v jakémkoliv sportu by měl být pestrý, rozmanitý a ne stereotypní. Tuto myšlenku se snažím naplnit na každém tréninku, který vedu. A trénoval jsem jak běžce, fotbalisty i házenkáře. Myslím tím hlavně kondiční přípravu.    

Jirka Mašek TEMPO MAKERS