Startovní listina

TEMPO MAKERS RUN TRAIL 22. srpna 2020

 

ČÍSLOMUŽI nad 40 letNAR.PLATBA
200Václav Straka1964ANO
201Roman Číp1970ANO
202Ladislav Pejchar1967ANO
203František Hroch1972ANO
205Míra Nový1979NE
206Václav Škola1979NE
207Tomáš Plass1979ANO

 

ČÍSLOŽENY do 40 letNAR.PLATBA
300Eliška Straková1994ANO
301Hana Palečková1994NE
302Lucie Kratochvílová1982ANO
303Michaela Králíčková1981ANO
304Veronika Hálová1998NE

 

ČÍSLOŽENY nad 40 letNAR.PLATBA
400Andrea Bošková1975ANO
401Helena Adamcová1975ANO

 

ČÍSLODĚTI DO 15 letNAR.PLATBA
162Anna Průchová2018ANO

TEMPO MAKERS RUN 25. srpna 2020

Závod na 10 km

 

ČÍSLOMUŽI do 40 letNAR.PLATBA
510Pavel Les1988ANO

 

ČÍSLOMUŽI nad 40 letNAR.PLATBA
610Martin Brož1979NE
611Jiří Vrabec1961ANO

 

ČÍSLOŽENY do 40 letNAR.PLATBA
700Johana Přikrylová1987ANO
701Veronika Rybáková1991ANO

 

ČÍSLOŽENY nad 40 letNAR.PLATBA
800Andrea Bošková1975NE

Závod na 5 km

ČÍSLOMUŽI do 40 letNAR.PLATBA
110Danny Takieddin2000NE

ČÍSLOMUŽI nad 40 letNAR.PLATBA
210Václav Škola1979NE

ČÍSLOŽENY nad 40 letNAR.PLATBA
400Míša Kubíková1968ANO

ČÍSLODO 10 let – 1 míleNAR.PLATBA
1Filip Aubrecht2012ANO
2Anička Průchová2018ANO

TEMPO MAKERS RUN 29. září 2020

Závod na 10 km

Závod na 5 km

TEMPO MAKERS RUN TRAIL 17. října 2020

TEMPO MAKERS CHARITATIVNÍ ZÁVOD NA 2 MÍLE 21. listopadu 2020

Předešlé závody

TEMPO MAKERS RUN TRAIL 1. srpna 2020

ČÍSLOMUŽI do 40 letNAR.PLATBA
100Jan Štěpánek1988ANO
101Richard Hrubý1986ANO
102Marek Audes1981NE
103Miloslav Viktora1983ANO
104Boris Kimák1995ANO
105Marek Dietl1987ANO
106Denis Gazdík1985ANO
107Pavel Hubáček1984ANO
109Richard Janošík1988ANO
110Ondřej Jadlovský1989ANO
111Martin Karkoš1991ANO
112Josef Gruzovský1987ANO
113Miroslav Veselovský1998ANO
114David Červenka1991ANO

ČÍSLOMUŽI nad 40 letNAR.PLATBA
200Roman Číp1970ANO
201Karel Prokopec1964ANO
202Jaroslav Brožka1974NE
203Míra Nový1979NE
205Martin Kejmar1977ANO
206Miroslav Tichý1978ANO
207Václav Mensa1959ANO
208Ladislav Pejchar1967ANO
209Josef Hrach1972ANO
210Jiří Ruml1975ANO
211Josef Mlejnek1973NE

ČÍSLOŽENY do 40 letNAR.PLATBA
300Michaela Králíčková1981ANO
301Veronika Hálová1998NE
302Petra Doležalová1993ANO
303Štěpánka Jandová1985ANO

ČÍSLOŽENY nad 40 letNAR.PLATBA
400Olga Tučáková1976ANO
401Helena Adamcová1975ANO
402Jitka Patrasová1977ANO
403Renata Převrátilová1978ANO
404Irena Hrachová1973ANO
405Kateřina Štolková1974ANO
406Blanka Šindelářová1972ANO
407Jana Žáčková1978ANO

ČÍSLODĚTI DO 15 letNAR.PLATBA
160Miroslav Tichý2016ANO
161Marie Tichá2014ANO
162Jan Tobrman2011NE
163Barbora Tobrmanová2009NE
164Barbora Křížková2015ANO
165Kryštof Křížek2017ANO

TEMPO MAKERS RUN 28. července 2020

Závod na 10 km

 

ČÍSLOMUŽI do 40 letNAR.PLATBA
520Milan Červenka1992ANO
521Pavel Les1988ANO
522Jan Václavík1987ANO
523Denis Gazdík1985ANO
524Richard Hrubý1986ANO
525Jan Les1994ANO
526Michal Dražan1981ANO
527Richard Janošík1988ANO
528Josef Gruzovský1987ANO
529Ondřej Jadlovský1989ANO
530Marek Dietl1987ANO
531Robert Pour1998NE
532Patrik Freit1998ANO

 

ČÍSLOMUŽI nad 40 letNAR.PLATBA
610Slávek Švejdar1971ANO
611Petr Veselý1973ANO
612Josef Fikrle1985ANO

 

ČÍSLOŽENY do 40 letNAR.PLATBA
705Johana Přikrylová1987NE
706Kateřina Jandová1981ANO
707Kateřina Sedláčková2002ANO

 

ČÍSLOŽENY nad 40 letNAR.PLATBA
805Olga Tučáková1976ANO
806Kateřina Štolková1974ANO
807Blanka Šindelářová1972ANO
808Jitka Patrasová1977ANO

 

ČÍSLODO 15 let – 1 míleNAR.PLATBA
91Nela Marková2009NE

Závod na 5 km

5 KMČÍSLOMUŽI do 40 letNAR.PLATBA
1.120Martin Kunzmann1995ANO
2.121Honza Čermák1996ANO
3.122Tom Karban1995ANO
4.123Martin Prokopec2003ANO
5.124Petr Kučera2003ANO
6.125Boris Kimak1995ANO
7.127Jan Picka1994ANO
8.128Miloslav Viktora1993ANO
9.129Vladimír Horka1983ANO
10.130Štefan Kanda1983ANO
11.131Marek Ellschlager2003NE
12.132Tomáš Plojhar1998ANO
13.133Pavel Hrabě1993NE

 

ČÍSLOMUŽI nad 40 letNAR.PLATBA
220Miroslav Weber1965ANO
222Pavel Kratochvíl st.1973ANO
223Tomáš Friedl1979ANO
224Václav Škola1979NE
225Radek Sedláček1973ANO

ČÍSLOŽENY do 40 letNAR.PLATBA
311Anna Nosilová1984ANO
312Teodora Chvalová1990NE
313Veronika Rybáková1991ANO
314Lucie Mužíková1990ANO
315Jana Prantlová1981ANO
316Klára Lokajíčková2000ANO
317Hana Lesanková1989NE

ČÍSLOŽENY nad 40 letNAR.PLATBA
410Jana Hocká1976ANO
411Radka Špetová1974ANO
412Renata Převrátilová1978ANO
413Lenka Čadová1970ANO
414Zuzana Marková1977NE
415Zdeňka Kamišová1978ANO

 

ČÍSLODO 10 let – 1 míleNAR.PLATBA
76Filip Aubrecht2012ANO
77Anička Průchová2018ANO
78Patricie Špetová2011ANO
79Viktorie Špetová2011ANO
80Tereza Fišerová2018NE
81Pavel Kratochvíl ml.2012ANO
82Barbora Křížková2015ANO
83Kryštof Křížek2017ANO

TEMPO MAKERS RUN 14. července 2020

Závod na 10 km

 

ČÍSLOMUŽI do 40 letNAR.PLATBA
520Matěj Maštalíř1997ANO
521Josef Gruzovský1987ANO
522Richard Hrubý1986ANO
523Tomáš Rydrych1986ANO
524Denis Gazdík1985ANO
525Ondřej Bureš1988ANO
526Bohumil Bílý1982ANO
527Josef Fikrle1985ANO
528Patrik Freit1998ANO

 

ČÍSLOMUŽI nad 40 letNAR.PLATBA
610Jiří Švarc1979ANO
611Zdeněk Fikrle1960ANO
612Ladislav Pejchar1967ANO
613Michal Bureš1968NE

 

ČÍSLOŽENY do 40 letNAR.PLATBA
705Johana Přikrylová1987NE
706Lucie Kratochvílová1982ANO

 

ČÍSLOŽENY nad 40 letNAR.PLATBA
805Olga Tučáková1976ANO
806Andrea Bošková1975ANO
807Blanka Šindelářová1972ANO
808Jitka Patrasová1977ANO

 

ČÍSLODO 15 let – 1 míleNAR.PLATBA
66Tereza Černá2009NE
67Anna Říhová2008ANO
68Adriana Zemková2008ANO
69Jan Marek2008ANO
70Amálka Burešová2010NE

Závod na 5 km

ČÍSLOMUŽI do 40 letNAR.PLATBA
120Tadeáš Roučka2004ANO
121Václav Dubský1989ANO
122Štefan Kanda1983ANO
123Martin Prokopec2003ANO
124Marek Chval1990NE
125Pavel Les1988ANO
127David Lábr1988ANO
128Marek Ellschlager2003NE
129Jan Les1994ANO
130Tomáš Dolejš1982NE
131Josef Bubeníček1995ANO
132Luboš Marek1984ANO
133Marek Dietl1987ANO

 

ČÍSLOMUŽI nad 40 letNAR.PLATBA
220Miroslav Weber1965ANO
222Jaroslav Cajthaml1969ANO
224Martin Korbel1979ANO
225Michal Špeta1979ANO
226Martin Sokol1979ANO
227Tomáš Friedl1979ANO
228Pavel Trefanec1972NE
229Petr Zítka1978NE

ČÍSLOŽENY do 40 letNAR.PLATBA
311Barbora Bucháčková2001ANO
312Teodora Chvalová1990ANO
313Hana Palečková1994NE
314Jana Bílá1984ANO

 

ČÍSLOŽENY nad 40 letNAR.PLATBA
410Jana Hocká1979ANO
411Míša Kubíková1968ANO
412Helena Adamcová1975ANO
413Jana Bucháčková1969ANO
414Renata Převrátilová1978ANO
415Lenka Čadová1970ANO
417Radka Špetová1974ANO
418Katka Štolková1974NE

ČÍSLODO 10 let – 1 míleNAR.PLATBA
51Anna Průchová2018NE
52Patricie Špetová2011ANO
53Viktorie Špetová2011ANO
54Andrea Kybicová2011ANO

TEMPO MAKERS RUN TRAIL 4. července 2020

ČÍSLOMUŽI do 40 letNAR.PLATBA
100Václav Duffek1993ANO
101Jan Václavík1987ANO
102Miloslav Viktora1983ANO
103Lukáš Vohradský1988ANO
104Josef Gruzovský1987ANO
105Miroslav Majerčík1989ANO
106Marek Dietl1987ANO
107Kamil Štěpánek1985ANO
108Matěj Maštalíř1997ANO
109Denis Gazdík1985NE
110Standa Podaný1981ANO
111Petr Hrabák1983NE
112Pavel Hubáček1984ANO
113Robert Pour1998ANO

ČÍSLOMUŽI nad 40 letNAR.PLATBA
200Ladislav Pejchar1967ANO
201Jiří Kučera1964ANO
202Petr Veselý1973ANO
203Petr Bláha1978ANO
204Jan Rovenský1973ANO
205Václav Mensa1959ANO
206Roman Číp1970ANO
207Milan Černý1975ANO
208Míra Nový1979NE
209Jaroslav Cajthaml1969ANO
210Karel Prokopec1964ANO
211Jiří Ruml1975NE

ČÍSLOŽENY do 40 letNAR.PLATBA
300Lucie Kratochvílová1982ANO
301Štěpánka Jandová1984ANO
302Kateřina Toupalová1993ANO
303Denisa Prokopová1988NE

ČÍSLOŽENY nad 40 letNAR.PLATBA
400Ivana Machová1966ANO
401Renata Převrátilová1978ANO
402Marie Maňasová1962ANO
403Jitka Patrasová1977ANO
404Andrea Bošková1975ANO
405Helena Adamcová1975ANO
406Olga Tučáková1976ANO
407Romana Šonková1974ANO
408Helena Svobodová1971ANO
409Gabriela Janásová1977ANO
410Renata Převrátilová1978ANO
411Katka Štolková1974NE

ČÍSLODĚTI DO 15 letNAR.PLATBA
151Ondřej Bláha2011ANO
152Eliška Bláhová2008ANO
153Barbora Křížková2015ANO
154Kryštof Křížek2017ANO

TEMPO MAKERS RUN 30. června 2020

Závod na 10 km

 

ČÍSLOMUŽI do 40 letNAR.PLATBA
520Josef Gruzovský1987ANO
521Lukáš Berka1983ANO
522Ondřej Bureš1988ANO
523Vojtěch Kaše1986ANO
524Lukáš Vohradský1988ANO
525Josef Fikrle1985NE
526Tomáš Eisner1987ANO

 

ČÍSLOMUŽI nad 40 letNAR.PLATBA
610Ladislav Pejchar1967ANO
611Pavel Čvančara1971ANO
612Michal Bureš1968NE

 

ČÍSLOŽENY do 40 letNAR.PLATBA
705Anna Nosilová1984ANO
706Johana Přikrylová1987ANO
707Miroslava Valachovičová1986ANO
708Lucie Kratochvílová1982ANO
709Štěpánka Jandová1985ANO

 

ČÍSLOŽENY nad 40 letNAR.PLATBA
805Andrea Bošková1975ANO

 

ČÍSLODO 15 let – 1 míleNAR.PLATBA
41Dominik Děd2009NE
42Oliver Bureš2010NE
43Veronika Vodrážková2009ANO

Závod na 5 km

ČÍSLOMUŽI do 40 letNAR.PLATBA
120Jan Behenský1991ANO
121Pavel Les1988ANO
122Tomáš Hlinovský1991NE
123Jan Les1994ANO
124Luboš Marek1984ANO
125Štefan Kanda1983ANO
127Zdeněk Kanta1986ANO
128Rudolf Podskalský1984ANO
129Vítězslav Dvořák1983ANO
130Petr Volín1982ANO
131Richard Janošík1988ANO
132Petr Königsmark1985ANO
133Dominik Čada1996ANO

ČÍSLOMUŽI nad 40 letNAR.PLATBA
220Václav Škola1979ANO
222Miroslav Weber1965ANO
223David Kopeček1978ANO
224Pavel Kratochvíl st.1973ANO
225Martin Korbel1979ANO
226Michal Špeta1979ANO
227Pavel Trefanec1972NE
228Martin Sokol1979ANO
229Milan Černý1975ANO
230Petr Zítka1978NE

ČÍSLOŽENY do 40 letNAR.PLATBA
311Lucie Janoušková1986ANO
312Aneta Tichá1994ANO
313Tereza Žatkovičová2001ANO
314Teodora Chvalová1990NE
315Hana Palečková1994NE
316Lucie Volínová1992ANO
317Eva Königsmarková1991ANO
318Iveta Rollová1982ANO

ČÍSLOŽENY nad 40 letNAR.PLATBA
400Radka Špetová1974ANO
401Olga Tučáková1976ANO
402Renata Převrátilová1978ANO
403Klára Štefanová1978NE
404Lenka Čadová1970ANO

ČÍSLODO 10 let – 1 míleNAR.PLATBA
26Anna Dědová2011NE
27Filip Aubrecht2013ANO
28Anička Průchová2018NE
29Patricie Špetová2011ANO
30Viktorie Špetová2011ANO
31Jáchym Beneš2013ANO
32Pavel Kratochvíl ml.2012ANO
33Barbora Křížková2015ANO
34Kryštof Křížek2017ANO
35Kryštof Kremsa2013ANO
36Jan Vodrážka2011ANO

TEMPO MAKERS RUN 16. června 2020

Závod na 10 km

 

ČÍSLOMUŽI do 40 letNAR.PLATBA
520Miroslav Viktora1983ANO
521Denis Gazdík1985ANO
522Josef Gruzovský1987ANO
523Lukáš Vohradský1988ANO
524Pavel Hubáček1984ANO
525Ctibor Kačer1982ANO
526Richard Janošík1988ANO
527Ondřej Jadlovský1989ANO
528Bohumil Bílý1982ANO

 

ČÍSLOMUŽI nad 40 letNAR.PLATBA
610Pavel Kratochvíl st.1973ANO
611Pavel Čvančara1971ANO
612Milan Černý1975ANO
613Petr Veselý1973ANO
614Michal Bureš1968ANO
615Aleš Pražák1980ANO

 

ČÍSLOŽENY do 40 letNAR.PLATBA
705Johana Přikrylová1987ANO
706Natálie Bartošová1985ANO
707Štěpánka Jandová1985ANO
708Lenka Kačerová1986ANO

 

ČÍSLOŽENY nad 40 letNAR.PLATBA
805Olga Tučáková1976NE
806Jitka Patrasová1977ANO
807Andrea Bošková1975ANO
808Helena Svobodová1971ANO
809Katka Štolková1974ANO
810Blanka Šindelářová1972NE

 

ČÍSLODO 15 let – 1 míleNAR.PLATBA
020Leontýna Kratochvílová2010ANO
021Martin Cejpek2009ANO

Závod na 5 km

ČÍSLOMUŽI do 40 letNAR.PLATBA
120Pavel Les1988ANO
121Filip Holý1994ANO
122David Lábr1988ANO
123Jakub Karlach2000ANO
124Marek Dietl1987ANO
125Tomáš Hlinovský1991ANO
126Boris Kimak1995ANO
127Vítězslav Dvořák1983ANO
128Štefan Kanda1983ANO
129Jan Les1994NE
130Patrik Freit1998NE
131Jan Behenský1991ANO

ČÍSLOMUŽI nad 40 letNAR.PLATBA
220Miroslav Weber1965ANO
221David Kopeček1978ANO
222Jaroslav Pitter1977ANO
223Václav Škola1979NE
224Václav Červený1963NE
225Pavel Trefanec1972NE

ČÍSLOŽENY do 40 letNAR.PLATBA
311Hana Palečková1994ANO
312Zuzana Kozová1987ANO
313Teodora Chvalová1990NE
314Veronika Rybáková1991ANO
315Michaela Černovská1981ANO
316Jana Dubcová1988NE
317Michaela Dytrychová2005ANO
318Radka Vysloužilová2004NE
319Anna Nosilová1984ANO
320Kateřina Růžičková Kocanová1982ANO
321Alena Vintrová1992ANO
322Kateřina Vodrážková1982ANO
323Adéla Pavlíková1990NE

ČÍSLOŽENY nad 40 letNAR.PLATBA
410Míša Kubíková1968ANO
411Alena Levá Němcová1973ANO
412Radka Špetová1974ANO
413Helena Adamcová1975ANO
414Radka Štěpánková1973ANO
415Lenka Čadová1970ANO
416Markéta Jurásková1976ANO
417Zdeňka Pěčková1976ANO
418Renata Převrátilová1978ANO
419Zdeňka Kamišová1978ANO
420Vladimíra Habib1976NE

ČÍSLODO 10 let – 1 míleNAR.PLATBA
001Viktorie Špetová2011ANO
002Patricie Špetová2011ANO
003Kryštof Křížek2017ANO
004Barbora Křížková2015ANO
005Pavel Kratochvíl ml.2012ANO
006Filip Aubrecht2013ANO
007Tereza Grambalová2011ANO
008Anička Průchová2018NE
009Kryštof Kremsa2013ANO
010Ema Kováříková2011ANO
011Tina Dvořáčková2015ANO
012Jan Cejpek2014ANO
013Lukáš Bílý2012ANO

TEMPO MAKERS RUN 26. května 2020

Závod na 10 km

10 KMČÍSLOMUŽI do 40 letNAR.PLATBA
1.510David Lábr1988ANO
2.511Lukáš Vohradský1988ANO
3.512Ctibor Kačer1982ANO
4.513Pavel Hubáček1984ANO
5.514Miroslav Viktora1983ANO
6.515Josef Gruzovský1987ANO
7.516Ondřej Jadlovský1989ANO
8.517Bohumil Bílý1982ANO
9.518Matěj Kodl1999ANO
10.519Vítězslav Dvořák1983ANO
11.520David Lukeš1998ANO
12.521Filip Holý1994NE
13.522Richard Janošík1988NE
14.523Zdeněk Fikrle2003ANO
15.524Josef Fikrle1985ANO
16.525Vojtěch Naar2001ANO
17.526Petr Königsmark1985ANO
18.527Ondřej Bureš1988ANO
19.528Luboš Marek1985ANO

ČÍSLOMUŽI nad 40 letNAR.PLATBA
610Jiří Kučera1964ANO
611Pavel Čvančara1971ANO
612Pavel Kratochvíl st.1973ANO
613Ladislav Čása1973ANO
614Vratislav Zrubecký1972ANO
615Zdeněk Fikrle1960NE

ČÍSLOŽENY do 40 letNAR.PLATBA
700Denisa Prokopová1988ANO
702Štěpánka Jandová1985ANO
703Anna Nosilová1984ANO
704Natálie Bartošová1985ANO
705Eva Königsmarková1991ANO
706Helena Svobodová1972ANO

ČÍSLOŽENY nad 40 letNAR.PLATBA
800Olga Tučáková1976ANO
801Renata Převrátilová1978ANO
802Andrea Bošková1975ANO
803Helena Adamcová1975ANO
804Jana Žáčková1978ANO
805Blanka Šindelářová1972ANO
806Katka Štolková1974ANO

 

ČÍSLODO 15 let – 1 míleNAR.PLATBA
640Rozárka Červená2009ANO
641Jana Zrubecká2009ANO

Závod na 5 km

5 KMČÍSLOMUŽI do 40 letNAR.PLATBA
1.110Lukáš Míka1995ANO
2.111Tomáš Hlinovský1991NE
3.112Štefan Kanda1983ANO
4.113Marek Dietl1987ANO
5.114Lukáš Suchý1982ANO
6.115Vojta Červený2007ANO
7.116Mikuláš Zrubecký2004ANO
8.117Boris Kimak1995ANO
9.118Josef Bubeníček1995ANO
10.119Filip Gren1994NE
11.120Patrik Freit1998ANO
12.121Jan Behenský1991NE
13.122Jaroslav Beneda1981NE
14.123Kamil Štěpánek1985ANO
15.124Filip Bezstarosta1993ANO

ČÍSLOMUŽI nad 40 letNAR.PLATBA
210Miroslav Weber1965ANO
211Václav Škola1979ANO
212Josef Kalina1967ANO
213Martin Sokol1979ANO

ČÍSLOŽENY do 40 letNAR.PLATBA
300Hana Rychtaříková1986ANO
301Jana Rožňová1986ANO
302Barbora Sikytová1993ANO
304Zuzana Kozová1987ANO
305Aneta Tichá1994ANO
306Eliška Straková1994ANO
307Kristýna Jánská1991NE
308Soňa Roučková1992ANO
309Jana Plincernerová1984ANO
310Teodora Chvalová1990ANO
311Michaela Feriancová1997ANO
312Michaela Černovská1981ANO
313Denisa Šantínová2000NE
314Adéla Pavlíková1995NE

ČÍSLOŽENY nad 40 letNAR.PLATBA
400Lenka Čadová1970ANO
401Alena Levá1973ANO
402Radka Špetová1974ANO
403Pavlína Kalinová1966ANO
404Silvia Mlynaříková1972ANO
405Olga Červená1964ANO
406Jana Hocká1980NE
407Markéta Šantínová1974NE

ČÍSLODO 10 let – 1 míleNAR.PLATBA
240Patricie Špetová2011ANO
241Viktorie Špetová2011ANO
242Lukáš Bílý2012ANO
243Pavel Kratochvíl ml.2012ANO
244Tereza Grambalová2011ANO
245Tina Dvořáčková2015ANO