Pravidla a všeobecné informace

 • Závody jsou otevřeny pro všechny věkové kategorie. Za závodníky mladší 15 let odpovídá vždy doprovod (starší 18 let).
 • Na samotných běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 • Běžci jsou povinni řídit se platnými předpisy a nařízeními pro provoz na komunikacích, po kterých vede trať závodu.
 • Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Běží se za každého počasí, ale pořadatel si vyhrazuje právo závod zrušit. Například s ohledem na krajně nepříznivé povětrnostní podmínky (zejména velký vítr, prudký déšť či tuhý mráz). Startovné je v takovém případě vráceno v plné výši.
 • Závod probíhá na cyklostezce – je nutné dávat pozor na cyklisty a chodce.
 • Měření času probíhá ruční metodou. Pro vyhodnocení závodu je určující čas naměřený pořadatelem.
 • Časový limit pro zdolání trati je stanoven na 1 hodin a 15 minut pro závod na 5 a 10 km.
 • Běžci musí mít startovní číslo připnuté viditelně na hrudi během celého závodu (nelze přes něj oblékat další vrstvy oblečení, připínat jej na záda apod.)
 • Závodník, který si zkrátí trať, bude diskvalifikován a může mu být odepřena účast v dalších závodech.
 • Fotografie účastníků závodů mohou být vystaveny na webu a sociálních sítích, případně použity pro potřeby TEMPOMAKERS RUN v tištěných materiálech.