Výsledky

TEMPO MAKERS RUN 26. května 2020

Závod na 10 km

 

10 KMCELKOVÉ POŘADÍčas
1.Ondřej Jadlovský36:12
2.Pavel Hubáček37:29
3.Lukáš Vohradský37:57
4.Richard Janošík38:06
5.Miroslav Viktora38:16
6.Vojtěch Naar39:48
7.Ctibor Kačer40:42
8.Pavel Čvančara41:01
9.Josef Fikrle41:10
10.Blanka Šindelářová41:51
11.Bohumil Bílý43:23
12.Jiří Kučera44:23
13.Zdeněk Fikrle ml.44:31
14.Matěj Kodl44:33
15.Josef Fikrle44:37
16.Josef Gruzovský44:47
17.Štěpánka Jandová44:56
18.Anna Nosilová45:31
19.Zdeněk Fikrle st.45:51
20.Olga Tučáková46:55
21.Natálie Bartošová47:07
22.Vítězslav Dvořák47:50
23.Luboš Marek48:07
24.Jana Žáčková48:24
25.Denisa Prokopová49:22
26.David Lábr50:44
27.Filip Holý51:00
28.Andrea Bošková51:07
29.Helena Svobodová52:10
30.Eva Königsmarková52:20
31.Petr Königsmark52:20
32.Ondřej Bureš53:32
33.Katka Štolková54:13
34.Renata Převrátilová56:03
35.Hana Procházková57:33
36.Jaroslav Brožka59:55

 

10 KMMUŽI do 40 letčas
1.Ondřej Jadlovský36:12
2.Pavel Hubáček37:29
3.Lukáš Vohradský37:57
4.Richard Janošík38:06
5.Miroslav Viktora38:16
6.Vojta Naar39:48
7.Ctibor Kačer40:42
8.Josef Fikrle41:10
9.Bohumil Bílý43:23
10.Zdeněk Fikrle ml.44:31
11.Matěj Kodl44:33
12.Josef Fikrle44:37
13.Josef Gruzovský44:47
14.Vítězslav Dvořák47:50
15.Luboš Marek48:07
16.David Lábr50:44
17.Filip Holý51:00
18.Petr Königsmark52:20
19.Ondřej Bureš53:32

 

10 KMMUŽI nad 40 letčas
1.Pavel Čvančara41:01
2.Jiří Kučera44:23
3.Zdeněk Fikrle45:51
4.Jaroslav Brožka59:55

 

10 KMŽENY do 40 letčas
1.Štěpánka Jandová44:56
2.Anna Nosilová45:31
3.Natálie Bartošová47:07
4.Denisa Prokopová49:22
5.Eva Königsmarková52:20
6.Hana Procházková57:33

 

10 KMŽENY nad 40 letčas
1.Blanka Šindelářová41:51
2.Olga Tučáková46:55
3.Jana Žáčková48:55
4.Andrea Bošková51:17
5.Helena Svobodová52:10
6.Katka Štolková54:13
7.Renata Převrátilová56:03

 

1 MÍLEDO 15 letčas
1.Jana Zrubecká06:37
2.Rozárka Červená07:05

Závod na 5 km

5 KM CELKOVÉ POŘADÍ čas
1. Marek Dietl 18:27
2. Martin Sokol 18:39
3. Filip Gren 19:06
4. Patrik Freit 19:20
5. Theodora Chvalová 19:24
6. Kamil Štěpánek 19:33
7. Boris Kimak 20:18
8. Mikuláš Zrubecký 20:47
9. Helena Adamcová 20:55
10. Jan Behenský 21:15
11. Filip Bezstarosta 21:46
12. Vojta Černý 21:46
13. Jiří Ruml 23:08
14. Simona Varmužová 23:33
15. Markéta Šantínová 23:38
16. Jaroslav Beneda 24:14
17. Lukáš Suchý 24:17
18. Denisa Šantínová 24:30
19. Lenka Čadová 24:50
20. Adéla Pavlíková 24:54
21. Jana Hocká 25:06
22. Jana Plincelnerová 25:26
23. Zdeňka Kamišová 25:30
24. Mlynařík 25:39
25. Štefan Kanda 25:50
26. Václav Škola 26:07
27. Michaela Feriancová 26:15
28. Olga Červená 26:20
29. Zuzana Kocová 26:23
30. Katka Líblová 26:35
31. Radka Špetová 26:39
32. Michaela Černovská 27:10
33. Josef Kalina 27:42
34. Alena Levá 28:01
35. Jana Ronovská 30:00
36. Barbora Sikytová 30:01
37. Pavlína Kalinová 30:26
38. Jana Rožňová 32:20
39. Hana Rychtaříková 32:20
40. Aneta Tichá 33:20
41. Eliška Straková 33:21
42. Miroslav Weber 33:53
43. Silvia Mynaříková 38:17

5 KMMUŽI do 40 letčas
1.Marek Dietl17:53
2.Filip Gren19:06
3.Patrik Freit19:20
4.Kamil Štěpánek19:33
5.Boris Kimak20:18
6.Mikuláš Zrubecký20:47
7.Jan Behenský21:15
8.Filip Bezstarosta21:43
9.Vojta Červený21:46
10.Jaroslav Beneda24:14
11.Lukáš Suchý24:17
12.Štefan Kanda25:50

5 KMMUŽI nad 40 letčas
1.Martin Sokol18:39
2.Jiří Ruml23:08
3.Mlynařík25:39
4.Václav Škola26:07
5.Josef Kalina27:42
6.Miroslav Weber33:53

5 KM ŽENY do 40 let čas
1. Theodora Chvalová 19:22
2. Denisa Šantínová 24:30
3. Adéla Pavlíková 24:54
4. Jana Plincelnerová 25:26
5. Michaela Feriancová 26:15
6. Zuzana Kocová 26:23
7. Michaela Černovská 27:10
8. Barbora Sikytová 30:01
9. Jana Rožňová 32:20
10. Hana Rychtaříková 32:20
11. Aneta Tichá 38:26
12. Eliška Straková 38:26

5 KMŽENY nad 40 letčas
1.Helena Adamcová20:55
2.Simona Varmužová23:33
3.Markéta Šantínová23:38
4.Lenka Čadová24:50
5.Jana Hocká25:06
6.Zdeňka Kamišová25:30
7.Olga Červená26:20
8.Katka Líblová26:35
9.Radka Špetová26:39
10.Alena Levá28:01
11.Jana Ronovská30:00
12.Pavlína Kalinová30:26
13.Silvia Mlynaříková38:14

1 MÍLEDO 10 letčas
1.Viktoria Špetová07:08
2.Patrície Špetová07:09
3.Ema Kovaříková07:13
4.-5.Lukáš Bílý7:40
4.-5.Pavel Kratochvíl ml.7:40
6.Jan Cejpek8:22
7.Leontýna Kratochvílová8:42
8.Tereza Grambalová8:50
9.Elen Mošnová8:52
10.Tina Dvořáčková12:35

TEMPO MAKERS RUN na 2 míle 23. listopadu 2019

Závod na 2 míle (3.218 metrů)

 CELKOVÉ POŘADÍ MUŽIČAS
1.Marek Dietl11:40
2.Lukáš Vohradský11:56
3.Pavel Hubáček12:35
4.Pavel Čvančara12:57
5.Bohumil Bílý13:21
6.David Lukeš13:27
7.Jiří Kučera13:30
8.Ladislav Pejchar13:48
9.Jakub Jeřábek13:49
10.Víťa Dvořák14:06
11.Tomáš Nový14:54
12.Tomáš Sýba15:26
13.Marek Bozděch15:40
14.Tadeáš Bíba15:44
15.Zdeněk Votava st.15:56
16.Zdeněk Votava ml.15:56
17.Jaroslav Cajthaml16:00
18.David Knop16:51
19.Jan Staněk16:56
20.Lukáš Bílý17:44
 CELKOVÉ POŘADÍ ŽENYČAS
1.Jana Dubcová13:25
2.Helena Adamcová14:10
3.Anna Nosilová14:14
4.Denisa Šantínová14:26
5.Michaela Bajerová14:29
6.Zuzana Marková14:31
7.Lucie Palíková14:36
8.Irena Hrachová14:45
9.Michaela Beštová14:54
10.Olga Tučáková15:12
11.Markéta Šantínová15:33
12.Anna Lukešová15:44
13.Míša Kubíková15:48
14.Zdeňka Kamišová16:00
15.Nela Marková16:11
16.Monika Mašková16:14
17.Radka Fránová16:26
18.Alena Rumanová16:33
19.Patricie Špetová16:52
20.Helena Svobodová16:56
21.Katka Štolková16:56
22.Anna Slepičková17:03
23.Renata Herinková17:05
24.Martina Szabóová17:07
25.Mirka Knopová17:14
26.Aneta Knopová17:40
27.Ema Kováříková17:53
28.Jana Ronovská18:58
29.Petra Goeslová23:02

 POŘADÍ MUŽI 40 –ČAS
1.Marek Dietl11:40
2.Lukáš Vohradský11:56
3.Pavel Hubáček12:35
4.Bohumil Bílý13:21
5.David Lukeš13:27
6.Jakub Jeřábek13:49
7.Víťa Dvořák14:06
8.Tomáš Sýba15:26
9.Marek Bozděch15:40

 POŘADÍ MUŽI 40 +ČAS
1.Pavel Čvančara12:57
2.Jiří Kučera13:30
3.Ladislav Pejchar13:48
4.Zdeněk Votava15:56
5.Jaroslav Cajthaml16:00

 POŘADÍ ŽENY 40 –ČAS
1.Jana Dubcová13:25
2.Anna Nosilová14:14
3.Denisa Šantínová14:26
4.Lucie Palíková14:36
5.Anna Lukešová15:44
6.Monika Mašková16:14
7.Radka Fránová16:26
8.Alena Rumanová16:33
9.Mirka Knopová17:14

 POŘADÍ ŽENY 40 +ČAS
1.Helena Adamcová14:10
2.Michaela Bajerová14:29
3.Zuzana Marková14:31
4.Irena Hrachová14:45
5.Michaela Beštová14:54
6.Olga Tučáková15:12
7.Markéta Šantínová15:33
8.Michaela Kubíková15:48
9.Zdeňka Kamišová16:00
10.Helena Svobodová16:56
11.Katka Štolková16:56
12.Renata Herinková17:05
13.Martina Szabóová17:07
14.Jana Ronovská17:40
15.Petra Goeslová23:02

 POŘADÍ KLUCI do 15 letČAS
1.Tomáš Nový14:54
2.Tadeáš Bíba15:44
3.Zdeněk Votava15:56
4.David Knop16:51
5.Jan Staněk16:56
6.Lukáš Bílý17:44
   
 POŘADÍ HOLKY do 15 letČAS
1.Nela Marková16:11
2.Patricie Špetová16:52
3.Anna Slapničková17:03
4.Aneta Knopová17:40
5.Ema Kováříková17:53
6.  

TEMPO MAKERS RUN 24. září 2019

Závod na 10 km

10 KMCELKOVÉ POŘADÍčas
1.Pavel Štěpáník37:16
2.Miroslav Veselovský37:42
3.Lukáš Vohradský38:04
4.Richard Janošík38:28
5.Pavel Hubáček39:24
6.Pavel Sládek39:44
7.Bohumil Bílý40:31
8.Ladislav Čása40:33
9.Pavel Čvančara41:00
10.Blanka Šindelářová41:20
11.Petr Hrabák43:31
12.Pavel Trefanec44:32
13.Ladislav Pejchar44:58
14.Marek Mráz45:07
15.Vítězslav Dvořák45:17
16.Olga Tučáková48:37
17.Lucie Kratochvílová49:37
18.Oli Šůchová50:23
19.Lenka Kožená51:47
20.Andrea Bošková53:35
21.Kateřina Štolková54:27

10 KMMUŽI do 40 letčas
1.Pavel Štěpáník37:16
2.Miroslav Veselovský37:42
3.Lukáš Vohradský38:04
4.Richard Janošík38:28
5.Pavel Hubáček39:24
6.Bohumil Bílý40:31
7.Petr Hrabák43:31
8.Marek Mráz45:07
9.Vítězslav Dvořák45:17

10 KMMUŽI nad 40 letčas
1.Pavel Sládek39:44
2.Ladislav Čása40:33
3.Pavel Čvančara41:00
4.Pavel Trefanec44:32
5.Ladislav Pejchar44:58

10 KMŽENY do 40 letčas
1.Lucie Kratochvílová49:37
2.Oli Šůchová50:23
3.Lenka Kožená51:47

10 KMŽENY nad 40 letčas
1.Blanka Šindelářová41:20
2.Olga Tučáková48:37
3.Andrea Bošková53:35
4.Katka Štolková54:27

 

Závod na 5 km

5 KMCELKOVÉ POŘADÍčas
1.Marek Dietl18:27
2.Tomáš Stančík18:39
3.Viktor Rumpík18:59
4.Eliška Rosenbaumová21:05
5.Libor Kupka21:25
6.Václav Král21:30
7.Anna Nosilová21:45
8.Milan Černý21:58
9.Lucie Palíková22:03
10.Josef Gruzovský22:09
11.Matůš Čopán22:14
12.Denisa Šantínová22:31
13.Václav Škola22:32
14.Markéta Šantínová23:03
15.Tomáš Kochman23:30
16.Zuzana Klásková23:31
17.Štefan Kanda24:00
18.Kristýna Miljanecová24:15
19.Jaroslav Cajthaml24:49
20.Kateřina Baťková25:09
21.Lenka Čadová25:38
22.Dominik Široký25:57
23.Patrície Špetová26:04
24.Radka Špetová26:10
25.Kateřina Líblová26:15
26.Jaroslav Brožka26:25
27.Michaela Černovská26:50
28.Ema Kovaříková26:53
29.Monika Veselá27:00
30.Petr Veselý27:02
31.Aneta Sládková27:37
32.Pavel Kratochvíl ml.29:38
33.Pavel Kratochvíl st.29:38
34.Miroslav Weber30:45
35.Luboš Novák37:11
36.Michaela Petříková37:11
37.Zdeňka Nosková37:11
38.Josef Klieštik39:05

5 KMMUŽI do 40 letčas
1.Marek Dietl18:27
2.Viktor Rumpík18:59
3.Libor Kupka21:25
4.Václav Král21:30
5.Josef Gruzovský22:09
6.Matůš Čopán22:14
7.Tomáš Kochman23:30
8.Štefan Kanda24:00
9.Luboš Novák37:11

5 KMMUŽI nad 40 letčas
1.Tomáš Stančík18:39
2.Milan Černý21:58
3.Václav Škola22:32
4.Jaroslav Cajthaml24:49
5.Jaroslav Brožka26:25
6.Petr Veselý27:02
7.Pavel Kratochvíl st.29:38
8.Miroslav Weber30:45

5 KMŽENY do 40 letčas
1.Eliška Rosenbaumová21:05
2.Anna Nosilová21:45
3.Lucie Palíková22:03
4.Denisa Šantínová22:31
5.Zuzana Klásková23:31
6.Michaela Černovská26:50
7.Aneta Sládková27:37
8.Michaela Petříková37:11
9.Zdeňka Nosková37:11

5 KMŽENY nad 40 letčas
1.Markéta Šantínová23:03
2.Kateřina Baťková25:09
3.Lenka Čadová25:38
4.Radka Špetová26:10
5.Kateřina Líblová26:15

5 KMDO 18 letčas
1.Kristýna Miljanecová24:15
2.Dominik Široký25:57
3.Josef Klieštik39:04
   
5 KMDO 10 letčas
1.Patricie Špetová26:04
2.Ema Kovaříková26:53
3.Monika Veselá27:00
4.Pavel Kratochvíl ml.29:38

TEMPO MAKERS RUN 27. srpna 2019

Závod na 10 km

10 KMCELKOVÉ POŘADÍčas
1.Tomáš Eisner36:28
2.Tomáš Friedl38:23
3.Miroslav Veselovský38:32
4.Richard Janošík38:55
5.Pavel Hubáček39:46
6.Vojtěch Naar40:52
7.Zdeněk Müller41:06
8.Kamil Štěpánek41:14
9.Ladislav Čása42:14
10.Bohumil Bílý43:15
11.Lukáš Vohradský43:48
12.Vladislav Markvart43:50
13.Jiří Kučera44:03
14.Blanka Šindelářová44:57
15.Vítězslav Dvořák46:33
16.Tomáš Neduchal46:53
17.Pavel Trefanec47:42
18.Jana Kocourková47:47
19.Václav Král48:07
20.Marek Mráz50:43
21.Lenka Kožená50:52
22.Olga Tučáková51:04
23.Hana Budilová53:16
24.Luboš Marek54:13
25.Lucie Kratochvílová54:44
26.Helena Svobodová55:52
27.Olesia Šůchová56:14
28.Kateřina Štolková58:38
29.Michal Pokorný59:58

10 KMMUŽI do 40 letčas
1.Tomáš Eisner36:28
2.Miroslav Veselovský38:32
3.Richard Janošík38:55
4.Pavel Hubáček39:46
5.Vojtěch Naar40:52
6.Zdeněk Müller41:06
7.Kamil Štěpánek41:14
8.Bohumil Bílý43:15
9.Lukáš Vohradský43:48
10.Vladislav Markvart43:50
11.Vítězslav Dvořák46:33
12.Tomáš Neduchal46:53
13.Václav Král48:07
14.Marek Mráz50:43
15.Luboš Marek54:13
16.Michal Pokorný59:58

10 KMMUŽI nad 40 letčas
1.Tomáš Friedl38:23
2.Ladislav Čása42:14
3.Jiří Kučera44:03
4.Pavel Trefanec47:42

10 KMŽENY do 40 letčas
1.Jana Kocourková47:47
2.Lenka Kožená50:52
3.Hana Budilová53:16
4.Lucie Kratochvílová54:44
5.Olesia Šůchová56:14

10 KMŽENY nad 40 letčas
1.Blanka Šindelářová44:57
2.Olga Tučáková51:04
3.Helena Svobodová55:52
4.Katka Štolková58:38

 

Závod na 5 km

5 KMCELKOVÉ POŘADÍčas
1.Marek Dietl18:21
2.Tomáš Stančík18:32
3.Martin Sokol19:17
4.Viktor Rumpík19:40
5.Libor Kupka21:33
6.Denisa Šantínová22:09
7.Karel Klima22:15
8.Milan Černý22:18
9.Anna Nosilová22:23
10.Jan Motlík22:40
11.Petr Stehlík23:06
12.Lucie Palíková23:16
13.Lukáš Chocholatý23:18
14.Jana Kučerová23:26
15.Markéta Šantínová23:49
16.Jan Behenský23:55
17.Martin Leitl24:02
18.Tereza Mašková24:04
19.Karel Prokopec24:15
20.Jaroslav Cajthaml24:47
21.Marek Bozděch25:21
22.Václav Škola25:25
23.Kristýna Miljanecová26:05
24.Patrície Špetová26:52
25.Lenka Čadová26:57
26.Radka Špetová27:00
27.Zdeněk Červený27:03
28.Vít Havlíček27:25
29.Ema Kovaříková27:55
30.Zdeňka Kamišová27:57
31.Michaela Černovská27:58
32.Lukáš Bílý30:43
33.Pavel Kratochvíl ml.30:43
34.Monika Rojová30:58
35.Leontýna Kratochvílová42:28
36.Pavel Kratochvíl st.42:28

5 KMMUŽI do 40 letčas
1.Marek Dietl18:21
2.Viktor Rumpík19:40
3.Libor Kupka21:33
4.Petr Stehlík23:06
5.Lukáš Chocholatý23:18
6.Jan Behenský23:55
7.Marek Bozděch25:21

5 KMMUŽI nad 40 letčas
1.Tomáš Stančík18:32
2.Martin Sokol19:17
3.Karel Klima22:15
4.Milan Černý22:18
5.Jan Motlík22:40
6.Martin Leitl24:02
7.Karel Prokopec24:15
8.Jaroslav Cajthaml24:47
9.Václav Škola25:25
10.Zdeněk Červený27:03
11.Vít Havlíček27:25
12.Pavel Kratochvíl st.42:28

5 KMŽENY do 40 letčas
1.Denisa Šantínová22:09
2.Anna Nosilová22:23
3.Lucie Palíková23:16
4.Jana Kučerová23:26
5.Tereza Mašková24:04
6.Michaela Černovská27:58

5 KMŽENY nad 40 letčas
1.Markéta Šantínová23:49
2.Lenka Čadová26:57
3.Radka Špetová27:00
4.Zdeňka Kamišová27:57
5.Monika Rojová30:58

5 KMDO 18 letčas
1.Kristýna Miljanecová26:05
2.  
3.  
   
 DO 10 letčas
1.Patricie Špetová26:52
2.Ema Kovaříková27:55
3.Lukáš Bílý30:43
3.Pavel Kratochvíl ml.30:43
4.Leontýna Kratochvílová42:28

TEMPO MAKERS RUN TRAIL 24. srpna 2019

POŘADÍCELKOVÉ POŘADÍČAS
1.Miroslav Veselovský57:47
2.Jan Štěpánek57:55
3.Pavel Hubáček58:33
4.Lujza Sláviková58:36
5.Míra Nový58:37
6.Petr Veselý59:34
7.Lukáš Vohradský1:01:00
8.Jiří Větrovec1:01:59
9.Blanka Šindelářová1:02:28
10.Miroslav Majerčík1:03:13
11.Bohouš Bílý1:03:39
12.Petr Klouček1:04:24
13.Tomáš Peteřík1:05:12
14.Ladislav Čása1:05:47
15.Jitka Patrasová1:06:12
16.Jiří Kučera1:06:22
17.Karel Kodr1:10:32
18.Tomáš Kopelent1:11:00
19.Václav Červený1:11:42
20.Marek Chval1:12:26
21.Petr Dvorský1:12:32
22.Daniel Krocht1:12:34
23.Petr Stehlík1:12:42
24.Anna Baborová1:12:48
25.Karel Klima1:12:52
26.Jakub Jeřábek1:13:03
27.Aleš Zoubek1:14:00
28.Milan Černý1:14:35
29.Karel Prokopec1:15:08
30.Zdeňka Pěčková1:21:32
31.Jiří Ruml1:21:40
32.Ivana Machová1:22:22
33.Tereza Vaverková1:22:40
34.Petr Bláha1:22:40
35.Helena Svobodová1:22:44
36.Marián Šteňko1:24:15
37.Lenka Hasmanová1:24:20
38.Katka Štolková1:25:16
39.Tereza Burešová1:25:38
40.Petra Pintířová1:26:38
41.Jaroslav Cajthaml1:26:42
42.Martina Szabóová1:27:21
43.Mirka Ježková1:27:55
44.Martina Krnáčová1:27:56
45.Marek Bozděch1:28:00
46.Jana Reitmajerová1:28:14
47.Pavel Šedivec1:30:28

 

POŘADÍKATEGORIE MUŽI do 40 letČAS
1.Miroslav Veselovský57:47
2.Jan Štěpánek57:55
3.Pavel Hubáček58:33
4.Lukáš Vohradský1:01:00
5.Jiří Větrovec1:01:59
6.Miroslav Majerčík1:03:13
7.Bohouš Bílý1:03:39
8.Petr Klouček1:04:24
9.Tomáš Peteřík1:05:12
10.Tomáš Kopelent1:11:00
11.Marek Chval1:12:26
12.Petr Stehlík1:12:42
13.Jakub Jeřábek1:13:03
14.Marek Bozděch1:28:00
15.Pavel Šedivec1:30:28

POŘADÍKATEGORIE MUŽI nad 40 letČAS
1.Míra Nový58:37
2.Petr Veselý59:34
3.Ladislav Čása1:05:47
4.Jiří Kučera1:06:22
5.Karel Kodr1:10:32
6.Václav Červený1:11:42
7.Petr Dvorský1:12:32
8.Daniel Krocht1:12:34
9.Karel Klima1:12:52
10.Aleš Zoubek1:14:00
11.Milan Černý1:14:35
12.Karel Prokopec1:15:08
13.Jiří Ruml1:21:40
14.Petr Bláha1:22:40
15.Marián Šteňko1:24:15
16.Jaroslav Cajthaml1:26:42

POŘADÍKATEGORIE ŽENY do 40 letČAS
1.Lujza Sláviková58:36
2.Anna Baborová1:12:48
3.Tereza Vaverková1:22:40
4.Tereza Burešová1:25:38
5.Martina Krnáčová1:27:56
6.Jana Reitmajerová1:28:14

POŘADÍKATEGORIE ŽENY nad 40 letČAS
1.Blanka Šindelářová1:02:28
2.Jitka Patrasová1:06:12
3.Zdeňka Pěčková1:21:32
4.Ivana Machová1:22:22
5.Helena Svobodová1:22:44
6.Lenka Hasmanová1:24:20
7.Katka Štolková1:25:16
8.Petra Pintířová1:26:38
9.Martina Szabóová1:27:21
10.Mirka Ježková1:27:55

POŘADÍKATEGORIE do 18 letČAS
1.Roman Novotný ml.58:40
2.Lukáš Jiřina59:45
3.Vojtěch Červený1:01:36
4.Nela Marková1:05:23

TEMPO MAKERS RUN 27. srpna 2019

Závod na 10 km

10 KMCELKOVÉ POŘADÍčas
1.Tomáš Eisner36:28
2.Tomáš Friedl38:23
3.Miroslav Veselovský38:32
4.Richard Janošík38:55
5.Pavel Hubáček39:46
6.Vojtěch Naar40:52
7.Zdeněk Müller41:06
8.Kamil Štěpánek41:14
9.Ladislav Čása42:14
10.Bohumil Bílý43:15
11.Lukáš Vohradský43:48
12.Vladislav Markvart43:50
13.Jiří Kučera44:03
14.Blanka Šindelářová44:57
15.Vítězslav Dvořák46:33
16.Tomáš Neduchal46:53
17.Pavel Trefanec47:42
18.Jana Kocourková47:47
19.Václav Král48:07
20.Marek Mráz50:43
21.Lenka Kožená50:52
22.Olga Tučáková51:04
23.Hana Budilová53:16
24.Luboš Marek54:13
25.Lucie Kratochvílová54:44
26.Helena Svobodová55:52
27.Olesia Šůchová56:14
28.Kateřina Štolková58:38
29.Michal Pokorný59:58

10 KMMUŽI do 40 letčas
1.Tomáš Eisner36:28
2.Miroslav Veselovský38:32
3.Richard Janošík38:55
4.Pavel Hubáček39:46
5.Vojtěch Naar40:52
6.Zdeněk Müller41:06
7.Kamil Štěpánek41:14
8.Bohumil Bílý43:15
9.Lukáš Vohradský43:48
10.Vladislav Markvart43:50
11.Vítězslav Dvořák46:33
12.Tomáš Neduchal46:53
13.Václav Král48:07
14.Marek Mráz50:43
15.Luboš Marek54:13
16.Michal Pokorný59:58

10 KMMUŽI nad 40 letčas
1.Tomáš Friedl38:23
2.Ladislav Čása42:14
3.Jiří Kučera44:03
4.Pavel Trefanec47:42

10 KMŽENY do 40 letčas
1.Jana Kocourková47:47
2.Lenka Kožená50:52
3.Hana Budilová53:16
4.Lucie Kratochvílová54:44
5.Olesia Šůchová56:14

10 KMŽENY nad 40 letčas
1.Blanka Šindelářová44:57
2.Olga Tučáková51:04
3.Helena Svobodová55:52
4.Katka Štolková58:38

 

Závod na 5 km

5 KMCELKOVÉ POŘADÍčas
1.Marek Dietl18:21
2.Tomáš Stančík18:32
3.Martin Sokol19:17
4.Viktor Rumpík19:40
5.Libor Kupka21:33
6.Denisa Šantínová22:09
7.Karel Klima22:15
8.Milan Černý22:18
9.Anna Nosilová22:23
10.Jan Motlík22:40
11.Petr Stehlík23:06
12.Lucie Palíková23:16
13.Lukáš Chocholatý23:18
14.Jana Kučerová23:26
15.Markéta Šantínová23:49
16.Jan Behenský23:55
17.Martin Leitl24:02
18.Tereza Mašková24:04
19.Karel Prokopec24:15
20.Jaroslav Cajthaml24:47
21.Marek Bozděch25:21
22.Václav Škola25:25
23.Kristýna Miljanecová26:05
24.Patrície Špetová26:52
25.Lenka Čadová26:57
26.Radka Špetová27:00
27.Zdeněk Červený27:03
28.Vít Havlíček27:25
29.Ema Kovaříková27:55
30.Zdeňka Kamišová27:57
31.Michaela Černovská27:58
32.Lukáš Bílý30:43
33.Pavel Kratochvíl ml.30:43
34.Monika Rojová30:58
35.Leontýna Kratochvílová42:28
36.Pavel Kratochvíl st.42:28

5 KMMUŽI do 40 letčas
1.Marek Dietl18:21
2.Viktor Rumpík19:40
3.Libor Kupka21:33
4.Petr Stehlík23:06
5.Lukáš Chocholatý23:18
6.Jan Behenský23:55
7.Marek Bozděch25:21

5 KMMUŽI nad 40 letčas
1.Tomáš Stančík18:32
2.Martin Sokol19:17
3.Karel Klima22:15
4.Milan Černý22:18
5.Jan Motlík22:40
6.Martin Leitl24:02
7.Karel Prokopec24:15
8.Jaroslav Cajthaml24:47
9.Václav Škola25:25
10.Zdeněk Červený27:03
11.Vít Havlíček27:25
12.Pavel Kratochvíl st.42:28

5 KMŽENY do 40 letčas
1.Denisa Šantínová22:09
2.Anna Nosilová22:23
3.Lucie Palíková23:16
4.Jana Kučerová23:26
5.Tereza Mašková24:04
6.Michaela Černovská27:58

5 KMŽENY nad 40 letčas
1.Markéta Šantínová23:49
2.Lenka Čadová26:57
3.Radka Špetová27:00
4.Zdeňka Kamišová27:57
5.Monika Rojová30:58

5 KMDO 18 letčas
1.Kristýna Miljanecová26:05
2.  
3.  
   
 DO 10 letčas
1.Patricie Špetová26:52
2.Ema Kovaříková27:55
3.Lukáš Bílý30:43
3.Pavel Kratochvíl ml.30:43
4.Leontýna Kratochvílová42:28

TEMPO MAKERS RUN 30. července 2019

Závod na 10 km

10 KMCELKOVÉ POŘADÍčas
1.Richard Janošík39:36
2.Eliška Rosenbaumová40:07
3.Pavel Hubáček40:19
4.Petr Veselý40:33
5.Blanka Šindelářová41:19
6.Jiří Kučera44:46
7.Josef Gruzovský47:02
8.Ctibor Kačer47:04
9.Milan Černý49:24
10.Olga Tučáková50:38
11.Olesja Šůchová55:57
12.Kateřina Štolková57:23
13.Václav Škola1:01:19
14.Dominik Široký1:06:47

10 KMMUŽI do 40 letčas
1.Richard Janošík39:36
2.Pavel Hubáček40:19
3.Josef Gruzovský47:02
4.Ctibor Kačer47:04

10 KMMUŽI nad 40 letčas
1.Petr Veselý40:33
2.Jiří Kučera44:46
3.Milan Černý49:24
4.Václav Škola1:01:19

10 KMŽENY do 40 letčas
1.Eliška Rosenbaumová40:07
2.Olesja Šůchová55:57

10 KMŽENY nad 40 letčas
1.Blanka Šindelářová41:19
2.Olga Tučáková50:38
3.Kateřina Štolková57:23

 DO 18 letčas
1.Dominik Široký1:06:47

Závod na 5 km

5 KMCELKOVÉ POŘADÍčas
1.Marek Dietl18:22
2.Tomáš Friedl18:37
3.Lukáš Vohradský19:24
4.Libor Revák19:36
5.Jan Němec20:23
6.Veronika Králová21:10
7.Anna Nosilová22:11
8.Jan Behenský22:23
9.Lukáš Chocholatý22:58
10.Markéta Šantínová23:20
11.Tereza Mašková24:13
12.Kristína Miljanecová24:43
13.Jaroslav Cajthaml25:52
14.Patricie Špetová27:13
15.Zdeněk Červený27:20
16.Radka Špetová27:30
17.Michaela Černovská27:52
18.Barbora Jakešová28:17
19.Olga Červená28:50
20.Pavlína Kalinová29:52
21.Josef Kalina31:03
22.Pavel Kratochvíl ml.32:11
23.Pavel Kratochvíl st.32:11
24.Miroslav Weber32:20

5 KMMUŽI do 40 letčas
1.Marek Dietl18:22
2.Lukáš Vohradský19:24
3.Libor Revák19:36
4.Jan Behenský22:23
5.Lukáš Chocholatý22:58

5 KMMUŽI nad 40 letčas
1.Tomáš Friedl18:37
2.Jan Němec20:23
3.Jaroslav Cajthaml25:52
4.Zdeněk Červený27:20
5.Josef Kalina31:03
6.Pavel Kratochvíl st.32:11
7.Miroslav Weber32:20

5 KMŽENY do 40 letčas
1.Anna Nosilová22:11
2.Tereza Mašková24:13
3.Michaela Černovská27:52
4.Barbora Jakešová28:17

5 KMŽENY nad 40 letčas
1.Veronika Králová21:10
2.Markéta Šantínová23:20
3.Radka Špetová27:30
4.Olga Červená28:50
5.Pavlína Kalinová29:52

5 KMDO 18 letčas
1.Kristína Miljanecová24:43
2.Patrície Špetová27:13
3.Pavel Kratochvíl ml.32:11

TEMPO MAKERS RUN 25. června 2019

Závod na 10 km

10 KMCELKOVÉ POŘADÍčas
1.Pavel Vrána38:45
2.Eliška Rosenbaumová40:12
3.Pavel Hubáček40:53
4.Lukáš Vohradský40:58
5.Richard Janošik41:17
6.Blanka Šindelářová41:35
7.Bohouš Bílý44:28
8.Pavel Vondrášek45:31
9.Jiří Kučera46:34
10.Vítězslav Dvořák47:00
11.Jan Behenský50:50
12.Olga Tučáková52:44
13.Josef Gruzovský53:50
14.Kateřina Štolková1:03:08
15.Tereza Prokopcovánedokončila
16.Karel Šedivecnedokončil

10 KMMUŽI do 40 letčas
1.Pavel Hubáček40:53
2.Lukáš Vohradský40:58
3.Richard Janošik41:17
4.Bohumil Bílý44:28
5.Vítězsla Dvořák47:00
6.Jan Behenský50:50
7.Josef Gruzovský53:50

10 KMMUŽI nad 40 letčas
1.Pavel Vrána38:45
2.Pavel Vondrášek45:31
3.Jiří Kučera46:34

10 KMŽENY do 40 letčas
1.Eliška Rosenbaumová40:12

10 KMŽENY nad 40 letčas
1.Blanka Šindelářová41:35
2.Olga Tučáková52:44
3.Kateřina Štolková1:03:08

Závod na 5 km

5 KMCELKOVÉ POŘADÍčas
1.Václav Dubský18:33
2.Marek Dietl18:58
3.Zuzana Klásková22:41
4.Karel Klima22:52
5.Anna Nosilová23:06
6.Milan Černý23:31
7.Václav Škola23:50
8.Lucie Palíková23:56
9.Markéta Šantínová23:58
10.David Lábr25:26
11.Roman Vrbický25:54
12.Kristýna Vavřičková26:25
13.Lenka Čadová26:52
14.Ondřej Brand28:46
15.Daniela Píšková29:23
16.Jaroslav Polívka30:57
17.Miroslav Weber31:59
18.Pavel Kratochvíl ml.33:30
19.Pavel Kratochvíl st.33:31
20.Aleš Brand34:33

5 KMMUŽI do 40 letčas
1.Václav Dubský18:33
2.Marek Dietl18:58
3.David Lábr25:26

5 KMMUŽI nad 40 letčas
1.Karel Klima22:52
2.Milan Černý23:31
3.Václav Škola23:50
4.Roman Vrbický25:54
5.Jaroslav Polívka30:57
6.Miroslav Weber31:59
7.Pavel Kratochvíl st.33:31
8.Aleš Brand34:33

5 KMŽENY do 40 letčas
1.Zuzana Klásková22:41
2.Anna Nosilová23:06
3.Lucie Palíková23:56
4.Kristýna Vavřičková26:25
5.Daniela Píšková29:23

5 KMŽENY nad 40 letčas
1.Markéta Šantínová23:58
2.Lenka Čadová26:52

5 KMDO 18 letčas
1.Ondřej Brand28:46
2.Pavel Kratochvíl ml.33:30

TEMPO MAKERS RUN 28. května 2019

Závod na 10 km

10 KMCELKOVÉ POŘADÍčas
1.Michal Fencl36:18
2.Tomáš Friedl37:16
3.Václav Dubský39:28
4.Ctibor Kačer40:20
5.Blanka Šindelářová41:02
6.Bohumil Bílý41:51
7.Jan Šůcha42:40
8.Jiří Kučera44:50
9.Vítězslav Dvořák45:43
10.Anna Nosilová46:07
11.Jiří George Konečný46:54
12.Irena Hrachová47:08
13.Karel Prokopec47:25
14.David Lábr51:32
15.Roman Vrbický55:57

10 KMMUŽI do 40 letčas
1.Michal Fencl36:18
2.Václav Dubský39:28
3.Ctibor Kačer40:20
4.Bohumil Bílý41:51
5.Jan Šůcha42:40