Zásady ochrany osobních údajů

 1. Společnost TEMPO MAKERS, z. s., se sídlem Hrádecká 1103/14, Plzeň, 312 00, IČ: 06637558, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl L 8255 (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovává tyto osobní údaje:
  • Jméno a příjmení
  • Datum narození (pro správné zařazení do kategorie)
  • Pohlaví (pro zařazení do správné kategorie)
  • E-mail (pro kontaktování organizátorem)
  • Telefon (pro kontaktování organizátorem)
  • Fotografie (pro rozpoznání spoluhráči při závodech)
  • Město či klub odkud registrovaný běžec či běžkyně pochází
 2. Osobní údaje uvedené v bodě 1 je nutné zpracovat za účelem organizace závodů a akcí . Tyto údaje budou Správcem zpracovány do přijetí žádosti o výmaz od závodníka. Tyto údaje nelze vymazat dříve z důvodu možnosti opětovného zařazení do závodů a zařazení na základě historických výsledků.
 3. Závodník může kdykoli požádat o výmaz údajů, a to například zasláním e-mailu na adresu info@tempomakers.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti TEMPO MAKERS, z. s.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Facebook
  • Google
  • GoPay
  • Seznam
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.