ÚTERNÍ DOBRÝ KAFE S JIRKOU (1.2.2022)

SPORTUJTE, ALE MY VÁM TY SPORTOVIŠTĚ ZAVŘEME

Milí příznivci TEMPO MAKERS 🙂

Jako bychom neměli těch potíží s pandemií již dost. Valí se na nás sportovce další docela velký problém. Jistě ještě máte na paměti, jak nám covid a zvláště pak představitelé státu omezili naše sportovní aktivity? Téměř rok jsme nemohli společně sportovat. Mluvím nyní o těch, co pro svoji pohybovou aktivitu potřebují kolektiv a mnohdy i kryté sportoviště. Nemožnost sportovat byla pro mnohé doslova utrpením a mnozí se už nazpět k této aktivitě nevrátili.

Od maličko tvrdím, že nejlepší sportoviště a tělocvičnu najdeme v přírodě. Na tom nehodlám nic měnit. Jenže jako někdo má rád holky a jiný zase vdolky, i mezi sportovci se najdou tací, co pro své pohybové aktivity potřebují hřiště, které má nad sebou střechu a navíc ještě kolektiv. Neříkejte, že mohou sportovat venku, když to není pravda. Navíc podmínkou pro to, aby mohly fungovat jejich sportovní soutěže, je hala nutná.

Nedávno jsem slyšel reportáž ze sportovišť ohledně drahých energií. Přímo alarmující byla skutečnost, že mnozí tuto zátěž neunesou a v případě nouze budou muset sportoviště prostě uzavřít. Jednoduché a logické řešení, ale rozhodně ne to správné. Tady by se měly potřebné orgány zamyslet a začít konečně něco rychle dělat. Bafuňáři všech sportovišť konejte! Už tak patříme mezi národy, kde roste obezita dětí, a proto by tato aktivita měla mít jednu z nejvyšších priorit. Těch omezení bylo za dva roky již tolik, že tohle už by byl snad pověstný poslední hřebík do sportovní rakve.

Do sportu jde obrovské množství peněz, ale mnohdy na zcela jiný účel než ten sportovní. Myslím, že nastala ta správná doba, kdy je třeba sport opravdu dobře a cíleně podpořit. Investice do sportu, hlavně pak toho mládežnického, je vždy výhodná. Politika by v tomhle měla jíti stranou a najít co nejrychleji řešení, aby se nenaplnil scénář, kteří mnozí sportovní provozovatelé v uvedené reportáži nastínili. A je úplně jedno, zda jsou to sportoviště sokolská, státní nebo soukromá. Udržet všechny sportoviště v chodu je otázkou nejvyšší priority, ať si někdo myslí pravý opak.

Opravdu prosím neříkejte – no bože, tak budete trénovat venku pod modrou oblohou. Oni nám to také nepředhazují, když si stěžujeme na špatné počasí. Každý z nás má vlohy či zájmy na jiný sport, což je potřeba plně respektovat. Zdá se vám, že tento problém příliš nafukuji? Nemyslím si. Dokážu si představit, jak byste se rozčilovali, kdyby k tomu došlo. Apelujme stále na ty, co s tím mohou něco dělat. Možná si myslíte, že sport je zbytná činnost. Jenže právě pandemie ukázala, že je velmi potřebná a pro život i sakra důležitá. Žádná činnost, která je založena na aktivním pohybu, není a nikdy nebude zbytná. To by si měli všichni zapamatovat a stále na to myslet.

Nebuďme k těmto problémům lhostejní. Už jen o tom mluvit a psát má svůj obrovský význam. Každé sportoviště si zaslouží maximální využití.

PS: Již nyní pociťujeme, jaký může mít tato skutečnost dopad. Už i na Štruncáku, kde pravidelně v zimním období trénujeme, nám zhasli některá světla. Bohužel.     

Jirka Mašek TEMPO MAKERS