ÚTERNÍ DOBRÝ KAFE S JIRKOU (29.11.2022)

VÝZVA JE KDYŽ…

Milí příznivci TEMPO MAKERS 🙂

Když chceme něčeho dosáhnout, musíme pro to vyvinout určité úsilí. Mezi lidmi se tomu všeobecně říká výzva. Než jsem se k takové výzvě odhodlal, vyhledal jsem ve slovníku význam tohoto slova a našel – něco, co láká, vybízí ke zdolání, získání, uskutečnění svou obtížností, namáhavostí, složitostí – toť přesná citace.

Přesně to jsem měl na mysli, když jsem přijal osobní výzvu a rozhodl, že při letošním posledním TEMPO MAKERS závodě, kterým bývá charitativní běh pro CENTRUM HÁJEK, překonáme vybranou částku z loňského roku. Už loni se zdála částka 26 tisíc korun jako těžko překonatelná. Zkusil jsem vynaložit všechny své síly (fyzické, psychické a mnohdy i morální) ke splnění daného cíle. Vše bylo náročné, ale věřil jsem, že se mi to s pomocí příznivců TEMPO MAKERS povede.

Není třeba zacházet do detailů, takže ve stručnosti. Pokud je vůle, dobrá myšlenka, správně vynaložené úsilí, vše se nakonec podaří. A ono se opravdu podařilo! Vybrali jsem neuvěřitelných 42 tisíc korun! Výzva splněna, ale nebylo to jen mojí zásluhou. Nebýt Vás, příznivců TEMPO MAKERS, nikdy by se to nepovedlo. Děkuji Vám všem za přispění ke zdolání výzvy. Mnohdy je potřeba na cestě ke splnění překonat spoustu překážek. Možná tou největší překážkou a výzvou je překonat sám sebe. Už jen nastavit si výzvu je svým způsobem také výzva, nemyslíte?

Celý sportovní svět by nemohl fungovat bez výzev. Ty jsou kořením každého sportovního odvětví. Proto mé rozhodnutí, postavit příští rok na výzvách bylo a je správným krokem. V té souvislosti mě hned napadá otázka co se stane, když výzvu nesplním? Myslím, že nic zásadního, protože přijdou další nové výzvy. Občas přemýšlím, co by byl za život bez výzev.

Souhlasím s názorem, že pro běžce může být výzvou už je to, že vyběhne a uběhne pár kilometrů. Není to ale pro dobrého a zkušeného běžce málo? Nechám na posouzení vás, běžců a běžkyň od začátečníků až po ty pokročilé.

Není přece potřeba si dávat velké, mnohdy nereálné cíle. Lepší metodou je rozložení jednoho velkého na malé postupné cíle a radovat se z každého splnění. Než jedna velká radost, to raději více těch malých radostí. Souhlasíte?

Blížící se konec roku mě nutí hodnotit ty stávající cíle a zároveň si nastavit nové. Právě díky výzvám je náš život pestřejší, rozmanitější, bez stereotypu, nudy a plný překvapujících situací, které vyústí v radostní okamžik, když se podaří výzvu splnit. Přesně tak by měl totiž fungovat život běžce bez rozdílu výkonnosti. Každá výzva tě posune dál. A díky tomu, svým způsobem, překonáváš sám sebe, což tě může jen a jen posílit. 

Jirka Mašek TEMPO MAKERS