DĚTSKÝ POHÁR TEMPO MAKERS 2022 – HODNOCENÍ PRVNÍHO ROČNÍKU

V letošním roce jsme poprvé od doby, kdy pořádáme dětské běhy, dali právě tyto běhy do celku a zorganizovali I. ročník Dětského poháru TEMPO MAKERS 2022. Všech našich sedm závodů jsme rozdělili do pěti hlavních kategorií a vždy po závodě celkovou výsledkovou listinu zredukovali na tyto kategorie a ohodnotili bodově. Přesně tak vzniklo pořadí v jednotlivých skupinách. Podmínky účasti v celoroční soutěži jsme zveřejnili na našich stránkách –  https://tempomakers.cz/pohar-tempo-makers/.

Díky skvělé účasti, hlavně mladých pětibojařů od Jardy Voldřicha, měly závody vysokou úroveň a dalo by se říct i dobrou účast. Nakonec se nepodařilo obsadit všechny stupně vítězů v celkovém hodnocení poháru, a to z několika důvodů. Malá účast starších běžců a také základní podmínka, účastnit se minimálně pěti závodů ze sedmi, aby mohl být dotyčný hodnocen. Přesto nás těším, že hlavně v těch mladších kategoriích se to podařilo, což považujeme za velký úspěch.

Hodnocení celého dětského poháru proběhlo na slavnostním vyhlášení ve středu 23.listopadu v kavárně BOMBA na atletickém stadiónu AK ŠKODA, který nám kavárnu pronajal zdarma. Oceněni byly ti nejlepší z dětí a jako odměnu všem vítězům jsme věnovali krásné sošky běžce nebo běžkyně a „zlaté“ medaile. Navíc všichni obdrželi drobné ceny od našich partnerů, kteří tento běžecký pohár podporovali. Na závěr čekalo na všechny překvapení ve formě krásného dortu, na kterém si všichni pochutnali.

Ve svém hodnocení přiznávám, že nebylo vše optimální. Našli jsme celou řadu nedostatků, na kterých chceme postupně pracovat a vylepšit je. Jsou však věci, které neovlivníme. Naše závody probíhají ve všední den, kdy spoustu dětí navštěvuje jiné kroužky. Velká konkurence jiných dětských závodů, kterým hlavně rodiče dětí dávají přednost, neboť jsou větší, více vidět a nabízí lepší zázemí i podmínky pro běh. Díky omezenému času si nemůžeme dovolit (ani nechceme) rozdělit běhy na jednotlivé kategorie. Vše děláme bez jakýchkoliv dotací a jsme moc rádi, že partneři nám věnují ceny pro děti. Toho si vážíme. Nebrečíme, to v žádném případě. Jen se snažíme vysvětlit okolnosti provázející naše závody. I přes tyto „problémy“ nechceme z nastoupené cesty slevit a zkusíme uspořádat ještě druhý ročník a podle toho rozhodneme, co dál. Dětské běhy se nám líbí pořádat a děti si to od nás i zaslouží.

V roce 2023 rozšíříme počet dětských závodu o dva nové, které také organizujeme. Součástí poháru bude i dětský běh na T-Mobile olympijském běhu v červnu a také dětský závod na Sokolském běhu Republiky 28.října. Takže bude celkem 9 závodů a pro účast v celkovém hodnocení bude nutné se zúčastnit minimálně 6 závodů. Respektuje, že občas děti mohou být nemocné nebo odjet s rodiči na dovolenou.

Cíle máme velké, protože jinak bychom do toho nešli a zkusíme „zabojovat“ proti konkurenci. Budeme se snažit zvýšit účast na jednotlivých závodech. Děti budou opět mít svá čísla a pracujeme i na odměně po doběhu. Zda to budou zase medaile, či něco jiného, to právě promýšlíme. Co ale už víme nyní, že budeme muset zvednout cenu startovného pro děti z 50 korun na 100 korun. Doufám, že tento argument vás neodradí od účasti.

Na závět našeho hodnocení bych chtěl poděkovat partnerům, kteří nám pomohli dodat ceny pro nejlepší – STAKS Group, A.D.S. Rokycany, Škoda Group, Ilić reality a HypoHome s.r.o. – moc děkujeme!

Chtěl bych všem rodičům a dětem poděkovat za účast na celém seriálu dětských běhů v roce 2022 a pozvat na úterý 4.dubna 2023 k Baumaxu, kdy zahájíme II. ročník Dětského poháru TEMPO MAKERS 2023 prvním závodem na 1 míli.

Těší se na Vás celý TEMPO MAKERS RUN TEAM