TRÉNINKOVÝ PLÁN (postřehy běžeckého trenéra – 1.část)

Dlouhodobě se zabývám přípravou tréninkových plánů (TP) pro běžce a běžkyně rozdílné výkonnosti. Od opravdových začátečníků, kteří chtějí prostě jen běhat lépe, až po ty, co se například hodlají kvalitně připravit na určitý závod. Jenže v poslední době stále častěji narážím na několik druhů problémů, které tak trochu popírají základní myšlenku a smysl vedení tréninkového plánů. Ale začnu popořádku. 

Co by mělo být účelem TP: 

 • Obecně zvýšit výkonnost 
 • Připravit se kvalitně na vytipovaný závod 
 • Zvládnout lépe přechod z kratší trati na tu delší půlmaratonskou či maratonskou 
 • Systematické dlouhodobé vedení trenérem  

TP je úzkou spoluprací mezi trenérem a tím, kdo TP plní. Tato vzájemná součinnost má svá psaná i nepsaná pravidla, která je třeba dodržet, aby spolupráce byla úspěšná. 

 • Nastavení přesného týdenního rozvrhu tréninků 
 • Nastavení plánu odpočinku, respektive regenerace 
 • Nastavení správného reálného cíle 
 • Nastavení správného a přesného plánu závodů 
 • Pravidelné zasílání reportu trenérovi a přinášet tím zpětnou vazbu 

V tomto svém příspěvku bych se zaměřil převážně na chyby, které se mezi běžci, využívající TP, nejčastěji vyskytují a jsou pro vedení TP velmi zásadní – obecně:  

 1. Nedodržování přesného sledu týdenních tréninků 
 2. Nedostatečná komunikace s trenérem 
 3. Nedodržování volných dnů bez tréninku 
 4. Nedostatečná, většinou žádná komunikace ohledně účasti na běžeckých závodech (většinou postaví trenéra před hotovou věc) 

V případě TP platí základní poučka. Aby bylo možné naplnit smysl TP, musí ve všech směrech proběhnout opravdu kvalitní běžecké tréninky. Ty mají přesně stanovenou koncepci a posloupnost, jejímž výsledkem bude vysoká efektivita jednotlivých tréninků, které se následně projeví na vybraném závodě nebo výrazným zlepšením výkonnosti. 

S tréninkovým plánem je to stejné jako když pěstujete květinu. Zasadíte, zaléváte, okopáváte, hnojíte, když něco chybí, a nakonec rozkvete. Nemůžete zasadit a za dva dny se jít podívat na květ. Rozumíte, proč je důležitá posloupnost v tréninku, respektive ve vedení tréninkového plánu? Vynecháte jeden krok a nesklízíte, co jste zaseli. Přesně o tom je i vedení tréninkového plánu.  

Mně osobně nejvíce vadí, že si mnozí běžci docela kategoricky určí sami bez konzultace své podmínky a na trenérovi poté chtějí, aby udělal zázrak. Vše by mělo být právě obráceně. Některé z těchto věcí respektuji s velkým sebezapřením a hned vysvětlím proč. 

Jestliže se totiž nepovede splnit zadání TP, v mnoha případech se příčina hledá u trenéra. Ten pak tuto situace těžce nese, poněvadž je to pro něj negativní reklama, přestože udělal z minima maximum. 

Největší chyby, které běžci v TP dělají – detailněji: 

 • Přehazují si jednotlivé tréninky bez konzultace 
 • Nedodržují přesně náplň tréninků včetně stanovených temp 
 • Občas si zbytečně prodlužují trénink či navyšují délku předepsaného běhu 
 • Naplánují si závody bez konzultace s trenérem, aniž by věděli, zda se hodí do koncepce na stanovený cíl 
 • Nedodržují odpočinkové dny, naplňují je další zbytečnou pohybovou aktivitou 
 • Nedostatečně komunikují s trenérem v případě nutných změn v plánu 

V té souvislosti přidávám několik doporučení, na co přesně pomyslet, když se rozhodneš oslovit trenéra ohledně přípravy vedení TP: 

 • Přesně vydefinovat cíl TP 
 • Zda jsi schopen TP dodržet 
 • Dobrá komunikace s trenérem 
 • Kvalitní a věcná zpětná vazba (reporty) 
 • Předem zkonzultovat plán závodů (zda vše zapadá do plánu a cíle TP) 

Aby TP měl opravdu patřičný efekt, měl by být veden minimálně pro dobu třech měsíců. Ze zkušenosti přesto doporučuji minimálně půl roku. Úplně nejlépe je se domluvit na dlouhodobém vedení TP, díky němuž budou výsledky nejviditelnější. Rozhodně se tato doba a investice vyplatí, což mohu deklarovat několika příklady.  

Důležité slovo závěrem… 

Aby bylo všem jasno, nemluvím o profi sportovcích, ale o obyčejných běžcích amatérech, kteří svoji zálibu vykonávají jako koníček po práci. Jenže se jednou rozhodli pro sestavení TP a měli by se tudíž podle toho chovat. Navíc je to stojí peníze a pokud neplní to, pro co se dobrovolně rozhodli, mrhají jednak svými penězi a také časem trenéra, který by se mohl věnovat někomu jinému, na koho zrovna již nemá kapacitu, jelikož se dohodl na spolupráci s vámi. Než oslovíte nějakého běžecké trenéra ke spolupráci na tréninkovém plánu, důkladně si rozmyslete, jakým způsobem ke spolupráci přistoupíte. Dělám svoji práci rád a myslím, že i dobře, ale bez vzájemné součinnosti to prostě opravdu nejde. Respektive jde, ale samotná spolupráce nebude moc bavit a ani výsledek nebude očekávaný. Mohu potvrdit, že nejlepší spolupráce je s těmi, kteří začínají a domluvíme se na dlouhodobé spolupráci s cílem zlepšit výkonnost, zdokonalit běžecký styl a mít z běhání opravdovou radost.   

Pokračování příště…