JSOU ZÁVODY V PYTLI PŘÍNOSEM?

Úterní poslední závod V Pytli ukončil letošní běžeckou sezónu TEMPO MAKERS v uvedeném prostředí. Čtyři závody je dostatečné množství na to, abychom mohli vše zanalyzovat a vyhodnotit a říci, zda to byla správná nebo naopak špatná volba, přesunout závody na toto místo. Od 22.června, kdy jsme zde pořádali již potřetí v Plzni T-Mobile olympijský běh, přes tři naše závody ze série TEMPO MAKERS RUN, můžeme konstatovat, že to pozitivní krok.

Důvodem, proč jsme změnili lokalitu je několik. Jednak změna prostředí a odbourání již určitého stereotypu ze závodů u Baumaxu. A také se schovat v parném létě do stínu lesa. Přece jen běhat na rozpáleném asfaltu není nic příjemného. Dá se říct, že oba tyto důvody splnily svůj účel. Samozřejmě, že jsme za ty tři měsíce prošli i určitým vývojem. Konečným výsledkem byl poslední závod a spojení obou hlavních běhů (5 a 10 km) do jednoho společného o délce 7 km včetně jinak rozdělených kategorií, dle nás i spravedlivějších.

Srpnový závod nakonec ukázal, že se tato myšlenka ujala a osvědčila. Přispěla k tomu i správná volba tratě, vedoucí místy po úzkých a jen vyšlapaných cestičkách v kombinaci s přeběhy po hlavních lesních cestách. Skvělá účast společně s výbornými výkony všech aktérů se jeví jako dobrá volba pro příští rok. Takže červnový, červencový a srpnový závod proběhne opět V Pytli včetně T-Mobile olympijského běhu v červnu 2023.

Najdou si i jisté nedostatky nebo jak to nazvat. Například malá účast na červencovém závodě. Ano, jsme si vědomi, že je to ovlivněno obdobím, které panuje (prázdniny a dovolené). Ale i pro menší počet účastníků závod uspořádáme. Chceme stále naplňovat hlavní myšlenku nás organizátorů, že vše děláme srdcem a láskou k pohybu a vám, skvělým běžcům a běžkyním. Účast a vaše výkony jsou pro nás hlavní odměnou.

I pro děti jsme připravili krásný okruh, navíc hodně rychlý, takže jsme i mezi dětmi viděli úžasné výkony. Zde bych chtěl poděkovat hlavně partě moderních pětibojařů pod vedením Jardy Voldřicha, kteří se stali pravidelnými účastníky těchto závodů. Dokonce v srpnovém závodě jich na startu stálo čtrnáct! To si zaslouží velký potlesk. Ale i ostatním děkujeme a těšíme se na ně za rok opět V Pytli.

Každá změna přináší plno pozitiv a samozřejmě se najdou i nějaká ta negativa. Myslím ale, že zde ve velké míře převažují ty kladné stránky, což je pro nás signál, že to zkusíme znovu. Přece jen les a běh k sobě patří. Když se k tomu přidá hezká trasa a nadšení organizátorů i běžců samotných, nemůže to nikdy skončit špatně. Už jen ta atmosféra, před závodem i po závodě, je nabita pozitivní energií a váš fair play přístup si zaslouží obrovské ocenění. Všichni, co závod připravujeme z toho máme velkou radost.

Takže naše odpověď na otázku uvedenou v nadpisu? JEDNOZNAČNĚ ANO :-).

Věřím, že se všichni v hojném počtu sejdeme opět v červnu 2023 na závodě V Pytli. Děkujeme moc za Vaši přízeň a podporu. To je pro nás nejvíce!!!

Jirka a celý TEMPO MAKERS RUN TEAM