JAK JSME „VYBĚHALI“ ČÁSTKU 6.050 KORUN PRO CENTRUM HÁJEK

V sobotu odpoledne 20.července, za velmi slunného a teplého počasí, proběhla již sedmá akce našeho spolku na podporu CENTRA HÁJEK. Ve stejnou dobu jako v loňském roce, tak i letos jsme se sešli přímo na Hájku, ležícím v krásném lesním prostředí cca 0,5 kilometrů od zámku KOZEL.

Smyslem celé akce nebyl jen běh, ale využili jsme hezkého počasí a všem, kteří dorazili, jsme dopřáli možnost zakousnout se do grilované klobásy, jako jednu z forem odměny za běh, který absolvovali. Pamatovali jsme i na děti, ale začneme popořádku.

V 15 hodin se skupina cca 15 běžců vydala na malý okruh okolo Hájku, aby svým pohybem vyjádřili sounáležitost s klienty centra, kteří bohužel tuto aktivitu vykonávat nemohou. Šest pohodových kilometrů všichni zdolali s úsměvem a radostným odhodláním. Během krátkých zastávek (nebyl to přece závod), které jsme měli v plánu, se všichni přítomní dozvěděli, z úst hlavního organizátora Jirky Maška, jaké dvě akce se plánují ještě do konce roku. Běželo se, povídalo, smálo a vše uběhlo tak rychle, že znenadání se ocitáme znovu před Hájkem.

Tam nás vlastně nedostaly jen naše nohy, ale již z dálky povědomá vůně grilovaných klobás. Tato velmi těžko odolatelná vůně náš doběh jen urychlila. Málem jsme nestačili udělat ani společnou fotku, jak moc všichni spěchali ochutnat tu klobásu, jejíž vůni již z dálky cítili. Myslím, že všem chutnala, soudě podle toho, jaké ticho se najednou rozhostilo, a když bylo nastíněno, že bychom si mohli ještě zasoutěžit, neslyšel jsem hlasité NE, ale jen nesouhlasné kroucení hlav signalizující NE. Takže důkaz, že chutnala.

Kdo však měl chuť soutěžit, byly děti. Vidina sladké odměny je přiměla k úžasným výkonům. Pro odměnu si v soutěžích samy doběhly. Nakonec mohu potvrdit, že nejhezčí úsměv je ten dětský, protože je opravdu upřímný a nepředstíraný. Za snahu a úsilí jsme jim zatleskali a radost byla ještě větší.

Každý poseděl chvilku, jak mohl. Ovoce na osvěžení v parném počasí bylo plno, takže každý si mohl dát dle chuti. Závěrem byla přinesena kasička a všichni do ní vložili nějaký příspěvek. A když jsme to na závěr sečetli, tak výsledek nás ohromil … 6.050 korun! A jak se říká, korunka ke korunce a za chvíli se svezeme výtahem do prvního patra. Stále totiž střádáme finance na důležitý výtah, bez kterého se plánovaná rekonstrukce areálu nepohne. A zkusíme to zase znovu, v sobotu 14. září, na našem největší charitativním běhu, který pořádáme. Věřím, že se přidá mnohem více běžců a běžkyň, neboť opět budeme běhat, to by ani jinak u běžeckého klubu nešlo.

Bylo to příjemné odpoledne. Všem, kteří dorazili a přispěli i prostřednictvím našeho účtu, moc děkujeme a vážíme si hlavně skutečnosti, že ač prázdniny, doba dovolených a krásného počasí, jste si udělali volno a přišli podpořit dobrou věc, ale to bych se stále opakoval. DĚKUJEME! Naše TEMPO MAKERS rodina ukázala charakter a sílu, což je na tom to nejcennější a pro další společné akce to nejdůležitější!

Jirka a Terka Maškovi a TEMPO MAKERS

Foto: Jan Kubíček